Uspješno osigurana sredstva iz EU fondova za prehranu najpotrebitijih osnovnoškolaca


Četvrtak, 18. kolovoza 2016.

Grad Đurđevac je preko projekta koji je raspisalo Ministarstvo socijalne politike i mladih i Europskog socijalnog fonda osigurao financiranje prehrane za najpotrebitije učenike osnovne škole u iznosu od 118.000 kuna.

Projekt besplatne prehrane za najpotrebitije obuhvatit će djecu iz Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac, a osigurati će prehranu za 12 mjeseci. Projektom je osigurana prehrana za 84 učenika čiji su roditelji primatelji zajamčene minimalne naknade, te polaznici Područne škole s teškoćama u razvoju.