Uspješno završen projekt Izgradnje i rekonstrukcije vodovoda u aglomeraciji Đurđevac


Ponedjeljak, 9. travnja 2018.

Komunalije d.o.o. Đurđevac 2016. godine potpisale su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda EU-a za projekt Izgradnje i rekonstrukcije vodovoda u aglomeraciji Đurđevac, a ovih dana zaprimile su i službenu obavijest od Hrvatskih voda da se projekt smatra završenim.

Vrijednost projekta iznosila je 22 mil. kuna kn, a projekt je financiran sredstvima Kohezijskog fonda EU-a u iznosu od 14.310.782,60 kn. Hrvatske vode sufinancirale su projekt sa iznosom od 5.473.709,47 kn, Koprivničko-križevačka županija sa 1.079.713,20 kn, dok su preostali iznos od 1.199.368,80 kn financirale Komunalije d.o.o. Đurđevac.

Rekonstruirano je 12.397 m vodovoda i 365 priključaka, te izgrađeno 10.799 m novog vodovoda.

U gradu Đurđevcu, u Ulici grada Vukovara, S. Radića, Đ. Basaričeka, B. Josipa Jelačića, M. P. Miškine, P. Preradovića i G. Karlovčana rekonstruirano je 7.242 m vodovodne mreže te 258 priključaka vode, dok je u Budrovcu rekonstruirano 3.568 m cjevovoda i 107 priključaka.

Izgrađen je novi transportni cjevovod Đurđevac-Virje ukupne dužine 7.134 m od kojih je novi cjevovod dužine 5.547 m, a rekonstruirani 1.587 m. Rekonstruirani cjevovod izveden je iz PEHD cijevi koja je zamijenila PVC cijev koja je zbog puknuća bila uzrok čestih prekida isporuke vode prilikom čega sva naselja zapadno od Đurđevca su ostajala bez isporuke vode.

Izgrađen je novi tlačno-gravitacijski cjevovod dužine 5.252,00 m, a njegovom izgradnjom stvorio se preduvjet za izgradnju vodospreme Čepelovac koja će gravitacijski opskrbljivati cijelo vodoopskrbno područje, te omogućiti uštede u potrošnji električne energije.

Ovim projektom osigurana je stabilna vodoopskrba na uslužnom području Komunalija d.o.o. Đurđevac. Radovi su završeni krajem 2016. godine, te su nakon toga ishođene sve potrebne uporabne dozvole koje su dokazale tehničku uspješnost projekta.