Usvojen gradski Proračun za 2017.


Utorak, 20. prosinca 2016.

Gradsko vijeće je većinom usvojio predloženi Proračun za 2017. godinu u planiranom iznosu od 48,7 mil. kn, te 2 mil. kuna prenesenog viška iz 2016. godine koji se odnosi na projekt energetske obnove škole.

Planirani su izvorni prihodi u iznosu 25 mil. kn, te kapitalne pomoći iz EU fondova državnog i županijskog proračuna za projekte rekonstrukcije i obnove Dječjeg vrtića Maslačak, energetsku obnovu Osnovne škole, osnivanje pčelarskog klastera, širokopojasni internet, adaptaciju zgrade Stjepana Radića, revitalizaciju kulturne baštine, izgradnju javne rasvjete, projekte energetske obnove, rekonstrukciju ulica i aglomeraciju gdje se planira sufinanciranje u iznosu od 11 mil. kuna.

Proračuni ustanova iznose 15,7 mil. kuna, a od toga se 6,3 mil. kuna odnosi na Javnu vatrogasnu postrojbu.

Ne planiramo kreditna zaduženja, a jedna od najvećih investicija je projekt Športsko-rekreacijskog centra vrijedan 8,3 milijuna kuna. Ne možemo biti sigurni u planiranje jer će se sigurno nešto gubiti poreznom reformom, te također imamo i manji planirani prihod od rudne rente za tri milijuna kuna, što je posljedica smanjene eksploatacije i cijene plina, no ima nade da se izborimo za veći udio u ukupnoj renti – rekao je gradonačelnik Željko Lacković.

Prioritet će biti uređenje ulica i komunalne infrastrukture u gradu, ali i početak realizacije velikog projekta Tehnološkog parka. Isto tako, bit će asfaltirano oko 9.5 kilometara nerazvrstanih cesta za 7,4 milijuna kn, za što se čekaju rezultati natječaja.

Na kraju sjednice zahvalio se svim političkim opcijama i vijećnicima Gradskog vijeća na suradnji i sve je pozvao na svečani domjenak u prigodi nadolazećih božićnih blagdana i završetka 2016. godine.