Uvjeti za Program poticanja povećanje energetske učinkovitosti


Srijeda, 30. srpnja 2014.

Grad Đurđevac u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provoditi će Program poticanja povećanje energetske učinkovitosti na području grada Đurđevc, te je odobreno sufinanciranje maksimalno do 500.000,00 kuna (ukupno iz sredstava Fonda i Proračuna Grada Đurđevca).

Sufinancirati će se troškovi energetskog pregleda, izrade toplinske ovojnice i zamjene stolarije, gdje će se morati zadovoljiti niz uvjeta propisanih Natječajem. Neki od budućih uvjeta Natječaja su:

  1. Zamjena postojeće i ugradnja nove energetski učinkovite vanjske stolarije pri čemu će se postići da je koeficijent prolaska topline U≤1,1 W/m2K za stakleni dio prozora, a za cijeli prozor U≤1,6 W/m2K,
  1. Povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice U ( W/m2K )– koeficijent prolaska topline U≤0,20 za Θe, mj. min≤3C ( ≤0,25 za Θe, mj. Min. ˃ 3C ) za krov, strop i pod grijanog prostora ( podrumu, garaži ), topline U≤0,25 za Θe, mj. min≤3C ( ≤0,40 za Θe, mj. Min. ˃ 3C ) za vanjski zid grijanog prostora i U≤0,25 za Θe, mj. min≤3C ( ≤0,45 za Θe, mj. Min. ˃ 3C ) za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.

Ostali uvjeti su:

  • da korisnik ima prebivalište i stambeni objekt, legalno izgrađen na području Grada Đurđevca
  • da korisnik ulaže u Program vlastita financijska sredstva,
  • da korisnik prikupi neformalne ponude za izvođenje energetskog pregleda, te za izvođenje radova minimalno propisanih koeficijenata prolaska topline te da stambeni objekt u tehno – ekonomskom smislu opravdava ulaganja i ostvari dovoljni broj bodova,
  • da se pribavi suglasnost Konzervatorskog odjela u Bjelovaru za objekte pod zaštitom Ministarstva kulture te
  • da korisnik nema dugova prema Gradu Đurđevcu.

Grad Đurđevac će krajnjem korisniku razmjerno priznati samo one troškove ulaganja koje će krajnjem korisniku priznati i Fond. Odabranim korisnicima će se sufinancirati 50% prihvatljivih troškova, a maksimalno do 37.500,00 kuna.

Mole se svi zainteresirani da prate vijesti na službenim internet stranicama Grada Đurđevca ili se mogu obratiti za više informacija na telefon: 048/811 – 052.