Većina vlasnika zapuštena zemljišta urede prije nego dobiju opomenu: poljoprivredni redar zaprimio preko 60 prijava


Četvrtak, 13. rujna 2018.

U prvih mjesec dana poljoprivredni redar zaprimio je preko 60 zahtjeva s područja grada i sedam općina, te je veliki dio zahtjeva već riješen, a svaki dan dolazi sve više prijava.

-Većina vlasnika je uredila svoje zapuštene parcele čim su saznali da sa radom kreće poljoprivredni redar. Mnogi već nakon usmenog upozorenja sami odluče i urede svoje površine. Možemo se pohvaliti i da je naš poljoprivredni redar jedini na području cijele Koprivničko-križevačke županije -  rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Poslovi poljoprivrednog redara obuhvaćaju provođenje važećih odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina prethodno usvojenih od predstavničkih tijela Grada Đurđevca i općina.

Poljoprivredni redar će redovno na temelju zaprimljenih prijava obilaziti i dokumentirati sve zapuštene parcele, a dužnost svi vlasnika nekretnina je da uređuju i održavaju svoje površine, te ih drže pod kulturom koja je prijavljena. Ukoliko vlasnik ne uredi površinu u zadanom roku i ne odazove se na poziv slijedi novčana kazna.

Do sada je najviše pritužbi podneseno radi zapuštenih poljoprivrednih oranica, no problem predstavljaju i obrasli vinogradi.

Još jednom pozivamo građane da prijave neodržavanje susjednih površina radi sprečavanja zakorovljenosti, te nastanka i širenja bolesti i nametnika.

Slučajeve zapuštenih parcela i podatke o vlasnicima istih građani mogu prijaviti na mail: poljoprivredni.redar@djurdjevac.hr ili osobnim dolaskom u Grad ili općinu u kojoj se nalazi takva parcela, te podnijeti pismeni zahtjev za rješavanjem problema.

Foto: Glas Podravine i Prigorja