Veliki interes za asfaltiranje goričkih odvojaka uz trasu Mičetinac-Čepelovac


Nedjelja, 9. rujna 2018.

Ovaj vikend održan je sastanak vinogradara kod klijeti Matulec i Franičević uz trasu Mičetinac- Čepelovac na kojem su se okupili zainteresirani vlasnici klijeti za asfaltiranje goričkih odvojaka na tom području.

Na sastanku u ime Grada  je bio gradonačelnik Hrvoje Janči, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, te komunalni redar.

Sastanak je organiziran kako bi se utvrdilo koliko je vlasnika klijeti zainteresiranih za asfaltiranje pojedinih odvojaka, te kako bi se vinogradari organizirali po odvojcima i  krenuli sa sakupljanjem potpisa. Grad će ući u realizaciju projekta ukoliko vlasnici uspiju osigurati financijska sredstva za asfalterske radove kako bi se u cijelosti riješio problem održavanja goričkih puteva na tom brijegu s obzirom da uskoro kreće asfaltiranje trase Mičetinac- Čepelovac. Dogovoren je i rok od deset dana kako bi se vinogradari organizirali i javili koji će se odvojci i putevi asfaltirati.

Vlasnicima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza.

Na sastanku su se svi vlasnici klijeti pozitivno očitovali i moguće je u kratkom roku očekivati početak izvođenja radova.