Veliki interes za asfaltiranje goričkih puteva


Ponedjeljak, 24. listopada 2016.

Ovaj vikend održan je sastanak vinogradara kod Crnog Jezuša na kojem je bilo preko 100 vlasnika klijeti zainteresiranih za asfaltiranje goričkih puteva. Inicijalno su pozvani vlasnici klijeti s predjela Malog i Velikog kostanja, te dionice koja spaja D43 i raspelo Crni Jezuš gdje je vladao najveći interes za asfaltiranje, ali na sastanak su došli i vinogradari s drugih predjela koji su također zainteresirani za ovu mjeru.

Prema izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi omogućava se sudjelovanje vlasnika klijeti u financiranju asfaltiranja nerazvrstanih šljunčanih puteva u vinogradarskim predjelima. Prema usvojenom modelu Grad će zajedno s vlasnicima klijeti  izvršiti asfaltiranje određenih dionica. I to po modelu pola troškova na teret gradskog proračuna, a druga polovica na teret zainteresiranih vlasnika kojima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza.

Na sastanku su se svi vlasnici klijeti pozitivno očitovali i moguće je u kratkom roku očekivati početak izvođenja radova.