Vijećnici podržali odluku o izradi programa zaštite divljači kojom će se pokušati riješiti problem vrana


Četvrtak, 29. ožujka 2018.

Vijećnici su podržali Odluku o pristupanju izradi programa zaštite divljači na području grada Đurđevca koja je prvenstveno namijenjena suočavanju s problemom vrana kojih, kao i u mnogim drugim gradovima, ima sve više i više u centru grada.

– Ova odluka osigurava zaštitu divljači na područjima koja su izvan lovišta, i to na razdoblje od deset godina. Određuju se mjere za sprječavanje šteta od divljači, a jedna od mjera je smanjivanje broja divljači kada zbog njihovog broja dođe do šteta, kada postoji opasnost po zdravlje ljudi i slično. Trenutno imamo situaciju da lovačka društva ne mogu vršiti odstrjel na površinama koje su unutar 300 metara od naselja. To predstavlja problem zbog velike koncentracije divljači, konkretno, lisica, kuna ili u našem slučaju vrana – objasnio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

– Nemamo ništa protiv divljači niti protiv ptica, ali trenutno su nam vrane u centru grada i predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi, rastjeruju ostale ptice i mi samo osluškujemo glas građana – istaknuo je gradonačelnik.

Predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, napomenuo je da su već godinama isprobavane razne mjere, a trenutno je aktualan kobac koji bi trebao plašiti vrane u središtu grada, no očito je da nema učinka. - Ovim programom se propisuju mjere kada i gdje je dopušteno vršiti odstrjel na najprihvatljiviji i najbrži mogući način pritom poštujući sve zakonske odredbe za dobrobit životinja- zaključio je Lacković.