Zabrana korištenja pesticida i insekticida unutar stambene zone


Utorak, 31. svibnja 2016.

Na 17. sjednici Gradskog vijeća izglasana je zabrana korištena pesticida i insekticida kod obrađivanja poljoprivrednih površina koje se nalaze unutar stambene zone, a kojima se tretiraju pšenica i kukuruz na površinama koje se nalaze do 100 metara od kuća. Ova mjera je propisana Odlukom o komunalnom redu, a njome će se riješiti problem upotrebe opasnih tvari koje ugrožavaju zdravlje i životnu okolinu ljudi.