Zahtjev za otpis potraživanja – fizičke osobe


Petak, 6. ožujka 2015.

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca donesena je Odluka o otpisu pojedinačnih potraživanja za komunalnu naknadu i gradske poreze. Kako bi se ublažile financijske teškoće građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, dano je odobrenje za donošenje pojedinačnih rješenja o otpisu potraživanja koja se nalaze na kontima potraživanja – 16.

Grad Đurđevac jedan je od potpisnika Izjave kojom se pristupa Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, a kojeg je donijela Vlade RH.

Grad Đurđevac utvrdio je kriterije za otpis potraživanja, prema kojima uvjete za otpis imaju građani koji se nalaze u financijskim teškoćama, ujedno su i ovršenici u postupcima prisilne naplate, a njihovo dugovanje prema Gradu je male vrijednosti, ne više od 10.000,00 kuna i da prihod po članu domaćinstva u 2014.g. ne prelazi 1.200,00 kuna mjesečno koji se umanjuje za postojeće kreditne obaveze članova kućanstva.

Zahtjev za otpis potraživanja možete preuzeti u nastavku ili osobnim dolaskom u prostorije Gradske uprave.

Obrazac_zahtjev za otpis duga_Đurđevac1