Zajednički projekt Grada Đurđevca i okolnih općina usmjeren na edukaciju i podizanje svijesti o važnosti održivog gospodarenja otpadom prošao 3. fazu provjere


Petak, 6. travnja 2018.

Grad Đurđevac je u suradnji s općinama Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Kalinovac, Ferdinandovac, Novo Virje, Virje i Molve u veljači prijavio projekt Održive misli na javni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike pod nazivom Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Danas je stigla obavijest Ministarstva da je projekt prošao treću fazu provjere projekta, a koja se odnosi na provjeru prihvatljivosti izdataka.

U Gradu i općinama kroz projekt planirane su brojne aktivnosti, poput podjele letaka i brošura, isticanje plakata, javne i edukacijske tribine, radijske emisije i reklame, natjecanja u osnovnim i srednjim školama, a za najmlađe kostimirane predstave i slikovnice u dječjim vrtićima, a sve na temu održivog gospodarenja otpadom.

Cilj projekta je Izgradnja svijesti stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupna vrijednost projektnog prijedloga iznosi oko 493 tisuće kuna.