Započeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji vodovoda u aglomeraciji Đurđevac


Petak, 1. srpnja 2016.

Nakon što su Komunalije potpisale ugovore za izgradnju i rekonstrukciju vodovoda u aglomeraciji Đurđevac s izvođačima radova, započeli su radovi na dionici od starog vodocrpilišta do ulaza u grad Đurđevac. Ovih dana su postavljene i table o radovima koji će se provoditi s rokom trajanja. Započeli su i radovi u Budrovcu i to od vodospreme Budrovac prema naselju, parni kućni brojevi, te radovi u ulici Grgura Karlovčana od križanja Gajeve ulice do križanja Đuriševićeve, neparni kućni brojevi.

Projekt je obuhvatio projekte rekonstrukcije magistralnog vodovoda kroz Đurđevac, rekonstrukcije sekundarnih vodovoda u Đurđevcu, rekonstrukciju vodovoda kroz Budrovac i izgradnju glavnih transportnih vodovoda od novog crpilišta prema Virju i budućoj vodospremi Čepelovac. Izgraditi i rekonstruirati će se ukupno 25.558 m cjevovoda ukupne vrijednosti 30 mil. kuna. Kohezijski fond EU-a sufinancira projekat sa 20 mil. kuna, Komunalije i Grad sudjeluju sa 3 mil. kuna, a preostalih 7 mil. kuna financiraju Hrvatske vode.

Na preostalim dionicama koje prolaze ulicama grada Vukovara, S. Radića, ulicom Đure Basaričeka, te neparni kućni brojevi od Magme do kraja Ulice Bana Jelačića, neparni kućni brojevi, a radovi će se izvoditi  tijekom slijedećih 5 mjeseci. Radovi u Ulici P. Preradovića, neparni kućni brojevi, počet će u kolovozu te Pavleka Miškine u rujnu. Tijekom srpnja započet će i radovi na transportnim vodovima izvan naselja Đurđevac i to od starog crpilišta uz obuhvatni oborinski kanal do magistralne ceste Đurđevac – Virje te sve do prelaza magistrale preko pruge. Također tijekom srpnja započinju radovi na tlačno-gravitacijskom cjevovodu od starog crpilišta do  buduće vodospreme Čepelovac u području Belevine.

Svi radovi moraju biti završeni do 31. prosinca 2016. godine.