Započeta obnova krovišta kapelice u Suhoj Kataleni


Srijeda, 2. kolovoza 2017.

Nakon što su prošlog tjedna započeli radovi na uređenju unutrašnjosti kapelice sv. Mihaela arkanđela, započeli su i radovi na obnovi krovišta koje je staro i dotrajalo. Ovi radovi će pridonijeti rješavanju problema vlage i zadržavanja vode koja je nanosila štetu u vrijeme velikih kiša i snijega.

Ovaj hvalevrijedan projekt uređenja kapelice i obnove krovišta pokrenut je na inicijativu mještana prigradskog naselja Suha Katalena koji su prikupili novac kako bi se krenulo u rekonstrukciju krovišta kapelice stare preko 50 godina. U tu svrhu mještani su prikupili 6.900,00 kuna, a za građevinski materijal je zaslužan Grad Đurđevac, župa Kozarevac i Katalenčica d.o.o.