Zapuštene oranice i vinograde obilazit će poljoprivredni redar


Srijeda, 28. veljače 2018.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na jučerašnjoj sjednici donijelo je odluku da se poslovi poljoprivrednog redara obavljaju zajednički u suradnji s općinama  Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje.

- Kako je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđena mogućnost da jedinice lokalne samouprave obavljanje poslova poljoprivrednog redara mogu organizirati zajednički, predložena je suradnja na način da Grad Đurđevac zaposli poljoprivrednog redara, a da zainteresirane općine sufinanciraju troškove njegovog rada u jednakim iznosima. Nakon što sve općine donesu ovakvu odluku na svojim vijećima potpisat će se zajednički sporazum, te će se raspisati natječaj za zaposlenje- rekao je gradonačelnik.

Poslovi poljoprivrednog redara obuhvaćaju provođenje važećih odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina prethodno usvojenih od predstavničkih tijela Grada Đurđevca i općina.

Podsjećamo da agrotehničke mjere podrazumijevaju: minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje strukture tla i zaštita od erozije.

Poljoprivredni redar će na temelju zaprimljenih prijava obilaziti i dokumentirati sve zapuštene parcele, a zatim će pronaći vlasnika, te mu poslati upozorenje. Kod nas se pokazala velika potreba za poljoprivrednim redarom jer velika većina prijava koje zaprimi naš komunalni redar odnose se na probleme širenja korova i bolesti sa zapuštenih parcela- istaknuo je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.