Zatražite dostavu računa za komunalnu naknadu na svoju mail adresu


Ponedjeljak, 18. prosinca 2017.

Grad Đurđevac s početkom nove godine omogućava svojim korisnicima besplatnu dostavu računa u digitalnom obliku putem elektroničke pošte. Da bi se račun dostavljao elektroničkom poštom potrebno je popuniti suglasnosti za aktiviranje besplatne usluge dostave e-računa.

Pozivamo sve zainteresirane građne da se dostave potpisane suglasnosti o dostavi računa putem e- mail adrese. Suglasnost se može dostaviti putem e-mail adrese eracun@djurdjevac.hr, putem pošte  ili osobnim dolaskom u prostorije Grada Đurđevca, a možete je preuzeti u nastavku teksta: SUGLASNOST.

E-račun je datoteka u pdf formatu koja sadrži račun za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, a dostavit će se korisnicima na osobni e-mail račun umjesto u poštanski sandučić. Aktiviranjem besplatne dostave e-računa prestaje dostava računa u papirnatom obliku na kućnu adresu korisnika.

Izdavanje e-računa će uvelike smanjiti troškove, papirologiju i povećati učinkovitost u radu službenika i komunikaciji s građanima, a Đurđevac će se ovim korakom pridružiti ostalim gradovima koju su već uveli ovu uslugu u svoje poslovanje.