Završeni radovi na uređenju kapele u Čepelovcu


Petak, 2. rujna 2016.

Završeni su radovi na uređenju unutrašnjosti kapele Svete Elizabete u Čepelovcu. Zbog dotrajalosti i vlage na zidovima bila je potrebna nova žbuka i boja, a Grad Đurđevac je navedene radove financirao u iznosu od 25.000 kuna. 

Ova obnova je nastavak sufinanciranja radova na crkvama i kapelama koje provodi Grad. Prošle je godine Grad sufinancirao obnovu kapele u Budrovcu i obnovu krovišta crkve u Mičetincu, a ove godine je zamijenjen i oštećeni lim na krovištu Crkve sv. Jurja, te se uređuje toranj na crkvi u Mičetincu.