Zeleni EU projekti: nakon sortirnice, nabave komunalnih vozila i kanti prijavljen projekt kompostane


Petak, 14. kolovoza 2020.

Grad Đurđevac i Komunalne usluge Đurđevac nakon projekta izgradnje i opremanja sortirnice, nabave komunalnih vozila, kanti i spremnika zajedno su prijavili projekt kompostane.

Projektom će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenju odvojeno prikupljenog biootpada.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 mil. kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija iznose oko 3,4 mil. kuna.

Tijekom 36 mjeseci provest će se sljedeće aktivnosti: nabava usluge izgradnje i izgradnje objekta, nabava usluge opremanja i opremanje objekta postrojenja kompostane, upravljanje projektom te informiranje i vidljivosti.

Uspješnom provedbom planiranog ulaganja izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada minimalnog kapaciteta od 3.000 tona biootpada godišnje, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada na našem odlagalištu otpada.

Izgradnjom navedenog objekta, direktno će se pridonijeti povećanju stope recikliranja, a postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski.

Također, u sklopu projekta će se provesti aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom, kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

-Kako znamo gospodarenje otpadom predstavlja problem većini gradova i općina koji samo gomilaju otpad, a mi u Đurđevcu na tom pitanju radimo godinama, sustavno i planski te nemamo problema s otpadom. Na našem odlagalištu otpada ima još dovoljno mjesta za odlaganje otpada.  Prije mjesec dana prijavili smo sortirnicu, prijavili smo na natječaj Fonda i nabavu nekoliko vozila za odvojeno prikupljanja otpada. Imamo u provedbi i projekt nabave spremnika tj. kanti koje također provodi Fond za cijelu Hrvatsku preko kojeg će grad osigurati 7.000 spremnika za odvojeno skupljanje otpada na kućnom pragu. Cilj nam je ovim projektima osigurati samostalnost i samodostatnost, a sa reciklažnim dvorištem imat ćemo zaokruženu cijelu priču. Moram pohvaliti građane koji sve više i više odvajaju otpad, količine odvojenog otpada iz godine u godinu rastu, a dolaskom spremnika će to biti još olakšano- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Đurđevac želi biti moderan i zeleni grad po pitanju odvajanja otpadom, pratimo sve zelene natječaje i u korak smo sa svim trendovima. Kompostana je još jedan veliki korak u cjelovitom rješavanju problematike gospodarenja otpadom u gradu Đurđevcu – zaključio je gradonačelnik.