Zeleni otoci u Đurđevcu


Ponedjeljak, 2. ožujka 2015.

Gradonačelnik Željko Lacković danas je održao radni sastanak sa predstavnicima Komunalnih usluga grada Đurđevca. Sastanak je održan vezano uz postavljanje zelenih otoka u Gradu Đurđevcu. Radovi su započeli u petak 26. veljače 2015., a plan za povećanje zelenih otoka Grad Đurđevac i Komunalne usluge donijeli su prije nešto više od mjesec dana.

Ovim planom obuhvaćeno je 19 novih Zelenih otoka na području grada, a kojih će, sa već postojećim i sa zelenim otocima u prigradskim naseljima, sveukupno biti 36.

Predstavnici Komunalnih usluga istaknuli su kako je misao vodilja za postavljanje zelenih otoka bila da otoci budu na jednako udaljenim razmacima, te da budu čim bliže građanima, odnosno pristupačno pješacima.

Gradonačelnik je napomenuo kako neke od trenutnih lokacija nisu izvedive, iz razloga jer na svim mjestima moraju biti dostupne građanima na način da su u mogućnosti zaustaviti se automobilom pored mjesta predviđenog za odlaganje otpada.

Kao nove lokacije od strane Komunalnih usluga za zelene otoke predloženo je 19 lokacija, i to:

 • Međašna ulica – kod caffe bara 'Nikolino' gdje su žardinjere
 • Ulica Petra Zrinskog prema šinteraju
 • Križanje Ulice Petra Preradovića i Tratinske ulice kod 'Babilona'
 • Križanje Ulice I. Đuriševića i Ulice kralja Tomislava
 • Radnička cesta kod Komunalija
 • Križanje Ulice G. Karlovčana i Ulice kralja Tomislava
 • Škurdijeva ulica, zavoj kod živice
 • ulica A.G. Matoša izlaz na Ulicu R. Boškovića između drveća
 • u Ulici Ljudevita Gaja kod kućnog broja 29
 • Ulica Pavla Radića kod 'Cesta'
 • u Ulici Matije Gupca kod kućnog broja 83
 • Ciglenska ulica križanje prema Senzelu
 • Trg Mladosti, nasuprot 6-8
 • u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 102
 • Križanje u Kolodvorskoj ulici
 • Ulica bana Jelačića prema Mlinoklasu
 • Basaričekova kod kapelice
 • Prima izlaz iz Kudrinke
 • Križanje Radničke ceste i Ulice Ivana Đuriševića kod parkirališta

 U dogovoru, i na prijedlog gradonačelnika, na kraju sastanka odlučeno je da će se, od 19  novih lokacija, male korekcije u postavljanju zelenih otoka odnositi na njih 9.

Podsjetimo, od 24. srpnja prošle godine gradovi i općine građanima moraju omogućiti razvrstavanje sedam iskoristivih komponenata otpada - papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog i glomaznog otpada. U slučaju ne pridržavanja kazne, za Gradove i Općine, su od 100.000,00 do 300.000,00 kuna, a za građane od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

Dodajmo ovome i da je gradonačelnik Željko Lacković, uz već navedeno sa predstavnicima Komunalnih usluga na današnjem sastanku razgovarao i o ostalim tekućim temama, pa je tako istaknuto kako su sve pripreme za slivnik u Ulici Antuna Radića zavšene, a sa radovima se čeka ljepše vrijeme, a u sanaciju će i most prema Virju i Istarski most.