Zgrada JVP-a postala operativni centar: vatrogasci zadovoljni, iza njih još jedna uspješna godina


Srijeda, 6. svibnja 2020.

Gradsko vijeće je ovaj tjedan na sjednici jednoglasno usvojilo izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2019. godinu.

Izvješće je podnio zapovjednik JVP-a Matija Markešić koji se pohvalio radom i odrađenim projektima.

-Tijekom prošle godine za rad Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac uređen je i obnovljen, te prilagođen za funkcionalno korištenje novi prostor na drugom katu zgrade. Radovi su odrađeni u dvije faze, rezultat je dodatnih 400 kvadrata novog funkcionalnog prostora gdje se smjestila kompletna uprava JVP-a, DVD Đurđevac sa puhačkim orkestrom i Vatrogasna zajednica Đurđevca, te HGSS sa svim potrebnim sadržajima za rad. Opremljena je i nova teretana te dvorana za vježbanje puhača- rekao je zapovjednik Markešić

– Ovo je bio važan događaj za naš grad, odnosno nastavak objedinjavanja žurnih službi u Đurđevcu. Idemo prema onome što je normalno u svijetu, a to je objedinjavanje ovakvih službi zbog brzine reakcije i dostupnosti svih zajedničkih resursa. Ponosan sam što u istoj zgradi od sada rade tri hitne službe, tako da je sad ovo jedan pravi operativni centar za sve građane Đurđevca, ali i njegove okolice– rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Vatrogasci JVP-a Đurđevac prošle su godine zabilježili 148 intervencija od čega 57 požarnih, 81 tehničkih i 10 osiguranja javnih skupova, te 101 ostalih operativnih aktivnosti. Ove godine do sada zabilježili su 61 intervenciju od čega 23 požarne, 35 tehničkih intervencija i 3 osiguranja javnih skupova, te 24 ostale operativne aktivnosti. U svemu navedenome nije bilo većih materijalnih šteta kao ni šteta na opremi, a niti ozljeda vatrogasaca. Plan  nam je i dalje održavanje i unaprjeđenje voznog parka i zgrade, nabava zaštitne i radne odjeće za vatrogasce kao i nabava novih suvremenih sprava i opreme koja se koriste kod vatrogasnih intervencija.

-Možemo zaključiti da je iza nas još jedna uspješna godina u kojoj smo uspjeli realizirati većinu naših planova i održati rad Postrojbe na visokoj profesionalnoj razini. Kontinuirano radimo na dodatnim osposobljavanjima svih naših radnika iz pojedinih specijalnosti neophodnih za rad službe. Sve vatrogasne intervencije su odrađene vrlo kvalitetno i na profesionalnoj razini, za što često dobivamo pohvale od građana i korisnika naših usluga- reko je zapovjednik Matija Markešić.

-Ovom prilikom još jednom pohvaljujem rad djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac i Policijske postaje Đurđevac te članove Dobrovoljnih vatrogasnih društava iz prigradskih naselja koji su od samog početka pojave COVID-19 virusa uključeni u sve aktivnosti gradskog Stožera civilne zaštite, a sudjelovali su u nadzoru i ophodnji gradom i prigradskim naseljima gdje se vršila kontrola provođenja propisanih mjera zaštite- rekao je gradonačelnik Janči.