Građani u 2017. godini sakupili 40t, a u prošloj godini 60t odvojenog otpada


Petak, 15. veljače 2019.

Trend recikliranja otpada u Đurđevcu raste, pa su tako građani tijekom 2017. godine odvojili i reciklirali oko 40 tona otpada, a u prošloj godini je ta brojka narasla na čak 60 tona.

-Zadovoljni smo rezultatima koje imamo u posljednje dvije godine jer je napredak u recikliranju očit. Količine su u stalnom porastu tako da u 2019. očekujemo još više odvojenog otpada. Odlagalište se u ovoj situaciji i sporije punu jer stiže manje količina komunalnog otpada, radi se oko dvije tisuće tona godišnje, a i ta će se količina uskoro prepoloviti- naglasio je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Povećanjem odvajanja otpada došlo je i do povećanja posla na reciklažnom dvorištu. Sav odvojeni otpad koji se prikupi od građana još se dodatno sortira u našem reciklažnom dvorištu.

U siječnju prošle godine odvojeno je oko 3,1 tona otpada dok je ove godine u siječnju odvojeno 5,5 tona. Građani najviše u kućanstvima odlažu papir na što odlazi oko 70%, a 30% je plastika. Prema podacima samo 20-30% otpada od ukupne zaprimljene količine odvojenog otpada nije dobro sortirano.

-Važnost očuvanja okoliša i odvajanje otpada očito su ušli u naviku većini građana, a to možemo zahvaliti i projektima čiji je cilj ukazati građanima na važnosti gospodarenja otpadom koje provode Komunalne usluge Đurđevac u suradnji s Gradom Đurđevcom. Izrađen je i projekt sortirnice koji planiramo prijaviti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te čekamo objavu uvjeta za prijavu-rekao je gradonačelnik.

Komunalne usluge Đurđevac od 2016. godine provode projekt odvojenog sakupljanja papira i plastike u kućanstvima. Pored zelenih otoka ovim projektom je građanima omogućeno izdvajanje korisnog otpada putem plastičnih vreća.

Projekt obuhvaća oko 1.700 obiteljskih kućanstva, a svako domaćinstvo je dobilo 6 žutih i 6 plavih besplatnih vreća za odvojeno skupljanje s letkom koji educira građane o prednostima odvojenog sakupljanja otpada. Nakon pozitivnih rezultata Komunalne usluge nastavile su s ovim novim načinom odvojenog skupljanja papira i plastike, te su proširile projekt i na prigradska naselja grada Đurđevca. Odvoz odvojeno skupljenog otpada organiziran je jednom mjesečno, a svako domaćinstvo može podići pakete besplatnih vreća za odvojeno sakupljanje otpada u Komunalnim uslugama.

Grad u suradnji s okolnim općinama provodi projekt Održive misli kojim su obuhvaćene brojne edukativne aktivnosti s ciljem izgradnja svijesti kod stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. i Grad Đurđevac ovom prilikom zahvaljuju svim savjesnim građanima na dosadašnjem trudu u odvajanju otpada.