2021.


Konačni rezultati lokalnih izbora 2021.:

Rezultati lokalnih izbora 2021.:

Pravovaljane kandidature za gradonačelnika Grada Đurđevca:

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca: