PRIJEVREMENI LOKALNI IZBORI 2014.


KANDIDACIJSKE LISTE I KANDIDATURE:

OBVEZATNE UPUTE:

  • U pripremi i provedbi prijevremenih izbora za gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika u gradu Đurđevcu, pored obveznih uputa i obrazaca (KANDIDACIJSKE LISTE i KANDIDATURE)  primjenjivat će se i:

- Obvezatne upute broj LN III postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike

- Obvezatne upute broj LS III postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

- Obvezatne upute LS IV, LN IV i MLN IV o načinu uređenja biračkog mjesta

OBRASCI:

  • OLS-1 - Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za članice/članove predstavničkog tijela,
  • OLS-2 - Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za članice/članove predstavničkog tijela,
  • OLS-3 - Popis sa potpisima birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača,
  • OLS-4 - Očitovanje o prihvaćanju kandidature,
  • OLN-1 - Prijedlog kandidatkinje/kandidata i zamjenika kandidatkinje/kandidata političke stranke/političkih stranaka,
  • OLN-2 - Prijedlog kandidatkinje/kandidata i zamjenika kandidatkinje/kandidata grupe birača,
  • OLN-3 - Obrazac za prikupljanje potpisa birača uz kandidaturu,
  • OLN-4 - Očitovanje o prihvaćanju kandidature.

FINANCIRANJE: