Izmjene i dopune Plana nabave za 2012. godinu


Četvrtak, 4. listopada 2012.

Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) i članka 42. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca" broj 3/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca, dana 3. listopada 2012. godine donio je

Izmjene i dopune plana nabave za 2012. godinu

(kliknite na link i pogledajte izmjene i dopune)