Obavijest: Plan nabave i Registar ugovora


Četvrtak, 30. siječnja 2020.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) i članku 4. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17.) planovi nabave i registri ugovora za Grada Đurđevac objavljeni su na poveznici: