Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Grad Đurđevac u sukobu interesa


Petak, 28. ožujka 2014.

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11., 83/13. i 143/13.) Grad Đurđevac ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • Kelta d.o.o. Zagreb, Trnjanska cesta 61A,
  • Odvjetničko društvo Lacković&Rukavina d.o.o., Trnjanska cesta 37/2, Zagreb

Izjave: