Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2018.


Srijeda, 18. travnja 2018.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri programa/projekta na jedno ili više područja Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31.12.2018. godine.  Rok za prijavu na natječaj je 18. svibnja 2018. godine. Javni natječaj možete pronaći u nastavku: