Javni natječaj za prodaju osobnog automobila


Petak, 11. svibnja 2018.

Na temelju Odluke o prodaji osobnog automobila, KLASA: 940-01/18-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-3, od 10. svibnja 2018. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju osobnog automobila

I.

Prodaje se osobni automobil:

- Volkswagen Passat, 1,9 DCL  – neregistriran, godina proizvodnje 1994. po početnoj cijeni od 1.000,00 kuna.

II.

Razgledavanje osobnog automobila iz točke I. može se izvršiti svakim radnim danom u dvorištu zgrade Antuna Radića 4 u Đurđevcu od 9,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca.

III.

Ponude za kupnju  podnose se u zatvorenim omotnicama do 21. svibnja 2018. godine u 9,00 sati.

IV.

Kupoprodaja osobnih automobila  vrši se po načelu viđeno - kupljeno te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažiti.

 

KLASA: 940-01/18-01/16

URBROJ: 2137/03-01-01/03-18-4

Đurđevac, 11. svibnja 2018.

 

GRAD ĐURĐEVAC