JAVNI POZIV – obilježavanje nerazvrstanih cesta


Petak, 29. svibnja 2015.

JAVNI POZIV - Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojem su izvedene slijedeće nerazvrstane ceste na području Grada Đurđevca

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane, da će Grad Đurđevac kao upravitelj, započeti s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastar i zemljišnu knjigu. Radovi započinju 01.06.2015. i od toga datuma Grad Đurđevac, odnosno ovlašteni predstavnik započinje sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste u suradnji sa ovlaštenim inženjerom Željkom Kališnikom, dipl.ing. geod. , broj ovlaštenja GEO 856 iz tvrtke Geoprojekt d.o.o. iz Zagreba, V Ravnice br. 4.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim nerazvrstanim cestama moći će naknadno izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja. O datumu i mjestu izlaganja geodetskog elaborata bit će naknadno obavješteni.

KATASTARSKA OPĆINA - NAZIV DULJINA CESTE u metrima

ČEPELOVAC - Čepelovac-Belevine 1528
MIČETINAC - Mičetinac-Čepelovac-Čepelovački breg 2320
BUDROVAC - Budrovac-Prokljuvanci 519
ČEPELOVAC - Čepelovac-Pri Majci Božjoj 1681
ĐURĐEVAC II - Đurđevac - Tatar 898
ĐURĐEVAC II -  Đurđevac-Kostanjički put 4044
MIČETINAC - Đurđevac-Kostanjički put
ĐURĐEVAC II - Đurđevac- Za gradom 1 1210
ĐURĐEVAC I - Đurđevac- Kopčica 1157
ĐURĐEVAC II - Đurđevac- Kopčica
ĐURĐEVAC I - Škurdijeva 1398
Grkine -Severovci 2320
Suha Katalena - Kozarevac 898

JAVNI POZIV - obilježavanje nerazvrstanih cesta