Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku turističkih vodiča za potrebe promoviranja i prezentiranja turističkih proizvoda đurđevačke Podravine


Subota, 13. listopada 2018.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐURĐEVCA
objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za obuku turističkih vodiča za potrebe promoviranja i prezentiranja turističkih proizvoda đurđevačke Podravine

I.PREDMET POZIVA

Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele biti turistički vodiči, da se prijave za edukaciju (seminar i ispit) za turističkog vodiča koji se organiziraju i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu  te Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje.

Educirani vodiči trebaju biti na usluzi za potrebe Grada Đurđevca i Turističke zajednica Grada Đurđevca u razdoblju od 3 godine nakon završetka edukacije.

Prava, odgovornosti i obveze između kandidata/polaznika i Turističke zajednice Grada Đurđevca  odredit će se posebnim Sporazumom. Turistička zajednica Grada Đurđevca zadržava pravo raskida Sporazuma ukoliko suradnja ne bude zadovoljavajuća. U slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih osoba, Turistička zajednica grada Đurđevca zadržava pravo poništenja Javnoga poziva.

 

II. UVJETI

Pravo na podnošenje prijave imaju sve fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • najmanje IV. stupanj stručne spreme (SSS),
  • izrazite komunikacijske sposobnosti i visok stupanj motivacije.

Poželjno je aktivno poznavanje najmanje jednog stranog jezika.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • motivacijsko pismo
  • životopis
  • preslika osobne iskaznice ili domovnice,
  • dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (preslika odgovarajuće svjedodžbe ili diplome),
  - dokaz o poznavanju minimalno 1 stranog jezika (svjedodžba, potvrda, izjava kandidata, certifikat škole stranih jezika ili slično).

IV. OBRAZLOŽENJE

Cilj projekta je educirati osobe koje bi u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Đurđevca prikupile i sistematizirale sve potrebne informacije te za vrijeme turističke sezone bile u službi turističkog vođenja po gradu i okolici i na taj način upotpunile turističku ponudu grada Đurđevca.

 

V.DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Prijavu s motivacijskim pismom i ostalom traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti zaključno s 26. listopada 2018. godine poštom ili osobno na adresu: Turistička zajednica Grada Đurđevca, Stjepana Radića 1, Đurđevac  ili skenirane dokumente poslati mailom na adresu: tzdjurdjevac@gmail.com

Đurđevac, 11. listopada 2018. god.

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ĐURĐEVCA