JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE SUBVENCIJE ZA PROIZVODNJU LJEKOVITOG BILJA U 2013. GODINI


Utorak, 30. srpnja 2013.

Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca obajvljuje Javni poziv za ostvariveanje subvencija za proizvodnju ljekovitog bilja na području Grada Đurđevca u 2013. godini. U nastavku se nalazi Javni poziv i obrasci. Na temelju Programa subvencioniranja poljoprivrede za 2013. godinu, (''Službene  novine Grada Đurđevca'' broj 8/12. i 2/13.), za koji su sredstva osigurana u Proračunu Grada Đurđevca za 2013. godinu, Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca objavljuje                                                                                 JAVNI POZIV                                                          za ostvarivanje subvencija za proizvodnju                                            ljekovitog bilja na području Grada Đurđevca u 2013. godini                                                                                                I. Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Programom subvencioniranja poljoprivrede, dostave svoje zahtjeve, za ostvarivanje subvencija za proizvodnju  ljekovitog bilja na području Grada Đurđevca u 2013. godini.                                                                                              II. Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju 1.    Pravo na  subvenciju imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa prebivalištem na području Grada Đurđevca najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište tvrtke obrta na području Grada Đurđevca, koji se bave proizvodnjom ljekovitog bilja. 2.    Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 3.    Subvencionirat će se proizvodnja ljekovitog bilja s 1.000,00 kn po 1 hektaru. 4.    Zahtjev za subvencioniranje ljekovitog bilja  podnosi se jednom godišnje. 5.    Podnositelj zahtjeva mora imati podmirene sve obveze prema Gradu Đurđevcu na dan                    podnošenja zahtjeva.                                                                                              III. Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju 1.    Obrazac zahtjeva. 2.    Preslika osobne iskaznice. 3.    Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Arkod-a). 4.   Kopija rješenja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 5.   Izjava o proizvodnji ljekovitog bilja.                                                                                                IV. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva Zahtjev se podnosi do 15.12.2013. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u Gradu Đurđevcu, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr – javni pozivi, ispunjeni zahtjev za subvencioniranje ljekovitog bilja i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:                                                                                                                         Grad Đurđevac                                                                                            Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode                                                                                                                       Stjepana Radića 1                                                                                                                        48 350 Đurđevac Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.                                                                                                V. Zaključak o isplati subvencije donosi gradonačelnik Grada Đurđevca na osnovu kojeg će Upravni odjel za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca izvršiti  isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju ljekovitog bilja.                                                                                                VI.           Sve informacije, mogu se dobiti u Gradu Đurđevcu, Upravni odjel za gospodarstvo,  financije i javne prihode, Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac, www.djurdjevac.hr, i telefon 811-052.                                                                                                                   UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,                                                                                                         FINANCIJE I JAVNE PRIHODE GRADA ĐURĐEVCA KLASA:320-01/13-01/11 URBROJ: 2137/03-03-01/11-13-1 Đurđevac, 22. srpnja 2013.                                                                                obrasci_-_ljekovito_bilje