Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Đurđevca


Utorak, 22. listopada 2013.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca na svojoj sjednici 11. listopada donijelo je Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.  U nastavku možete pogledati Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Đurđevca i preuzeti potreban obrazac.