Javni poziv za prijavu korisnika programa pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Snaga pomoći“


Četvrtak, 23. kolovoza 2018.

Objavljen je Javni poziv za prijavu korisnika programa pružanja usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Snaga pomoći“ kroz program „ZAŽELI - program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.0157)

U privitku se nalaze sve potrebne informacije: