Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti


Utorak, 14. veljače 2017.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg referenta za opće i administrativne poslove u Ured gradonačelnika Grada Đurđevca, dana 14. veljače 2017. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, i to prema abecedom redu prezimena:
- Jelena Bobovec, Dravska 20 a, Ferdinandovac,
- Ivana Filipović, Ciglenska 17, Đurđevac,
- Nikola Ploskonka, Petra Preradovića 62, Kozarevac,
- Kristina Sinković, Kamila Kolba 2D, Bjelovar,
- Mihaela Tinodi Kiš, Augusta Šenoe 1, Gola,
- Kristina Varga, Vinogradska 118, Pitomača,
- Tea Zobunđija, Bana Jelačića 111, Đurđevac.

II. Kandidati pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 20. veljače (ponedjeljak) 2017. godine u Gradsku knjižnicu Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, u 11,00 sati.
Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na oglas. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja koja će obuhvatiti sva područja testiranja, a broj točnih odgovora bit će podijeljen sa 2, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (1 do 10). Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.
Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

III. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana, u ponedjeljak,
20. veljače 2017., u 13,00 sati u Gradskoj knjižnici Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

IV. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Robert Bubalo, mag.iur.