Natječaj za prijam u radni odnos radnice za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama


Petak, 10. siječnja 2020.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-342, od 11. srpnja 2018. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, Projekt UP.02.1.1.05.0157 „Snaga pomoći“ od 30.7.2018., gradonačelnik Grada Đurđevca raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnice za pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama, na određeno vrijeme u Gradu Đurđevcu, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Snaga pomoći“

 

Broj traženih radnica: 1 osoba

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme do 30.09.2020. - puno radno vrijeme Projekt "Snaga pomoći"  iz programa „Zaželi - program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Đurđevca

Opis poslova:

- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,

- pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,

- pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova,

  namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

- pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo,

- pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Posao podrazumijeva rad na terenu. Sredstvo prijevoza je bicikl koji će radnicama biti osiguran.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam:

- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine).

Prednost imaju sljedeće osobe:

- nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina,

- žene iz različitih ranjivih skupina (žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi  i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).

Prijavi na natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:

- zamolbu za posao,

- životopis – podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju,

- presliku osobne iskaznice,

- presliku svjedodžbe ili drugog dokaza o završenom obrazovanju,

- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba,

- vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u svrhu natječaja (dostupna na službenoj web stranici Grada Đurđevca:www.djurdjevac.hr).

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, putem pošte ili osobno od 10. siječnja do 20. siječnja 2020., s naznakom:  „Prijava na natječaj – ZAŽELI“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Đurđevca: www.djurdjevac.hr

GRADONAČELNIK

Hrvoje Janči, mag.educ.