Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u katastarskoj općini Sveta Ana


Petak, 2. studenoga 2012.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.) i  Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u katastarskoj općini Sveta Ana, KLASA: 940-01/12-01/16, URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1 od 25. listopada 2012. godine, objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta u katastarskoj općini Sveta Ana.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br.91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00.,  114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.), članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 3/09.), članka 3.   Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.), gradonačelnik Grada Đurđevca,  25. listopada 2012., donio je

Z A K L J U Č A K

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zemljišta u katastarskoj općini Sveta Ana

I.

U svrhu poljoprivredne obrade daje se u zakup putem javnog natječaja zemljište u k.o. Sveta Ana sljedećih zemljišno-knjižnih oznaka:

čkbr. 166/2 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 632 čhv.
čkbr. 166/3 oranica kod vinogrda u Dugoj Gredi sa 1j 235 čhv.
čkbr. 166/4 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 637 čhv.
čkbr. 167/1 sjenokoša kod vinograda u Dugoj Gredi  sa 177 čhv.
čkbr. 167/2 livadka kod vinograda u Dugoj Gredi sa 26 čhv.
čkbr. 167/3 livada kod vinograda u Dugoj Gredi sa 22 čhv.
čkbr. 168/1 vinograd u Dugoj Gredi sa 618 čhv.
čkbr. 168/2 vinograd u Dugoj Gredi sa 70 čhv.
čkbr. 168/4 vinograd u Dugoj Gredi sa 65 čhv.
čkbr. 170/2 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 73 čhv.
čkbr. 170/3 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 260 čhv.
čkbr. 170/4 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 77 čhv.
čkbr. 171/2 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 16 čhv.
čkbr. 171/3 livada kod vinograda u Dugoj Gredi sa 790 čhv.
čkbr. 171/4 oranica kod vinograda u Dugoj Gredi sa 17 čhv.
čkbr. 172/2 vinograd i livada u Dugoj Gredi sa 300 čhv.
čkbr. 173/2 oranica u Dugoj Gredi sa 1 jutro
čkbr. 172/1 livada u Dugoj Gredi sa 324 čhv.
čkbr. 173/1 oranica u Dugoj Gredi sa 1117 čhv.
čkbr. 173/5 oranica u Dugoj Gredi sa 600 čhv.
čkbr. 172/3 livada u Dugoj Gredi sa 220 čhv.
čkbr. 173/3 oranica u Dugoj Gredi sa 1455 čhv. i
čkbr. 173/4 oranica u Dugoj Gredi sa 381 čhv.
čkbr. 185 oranica u Dugoj Gredi sa 271 čhv.
čkbr. 186 oranica u Belevini sa 476 čhv.
čkbr. 187/1 oranica u Belevini sa 379 čhv.
čkbr. 188/1 oranica u Belevini sa 615 čhv.
čkbr. 286/25 Melin u Čistinah sa 5 čhv.
čkbr. 182/2 Oranica Beljevina sa 32 čhv.

II.

Zemljište iz točke I. daje se u zakup na vrijeme od pet godina. U slučaju potrebe za raspolaganjem predmetnim zemljištem u cilju privođenja istog namjeni – izgradnji skijaške staze, zakup će se raskinuti nakon završetka vegetacijske sezone.
Zemljište se daje u zakup kao cjelina.

III.

Početni iznos zakupnine za zemljište iz točke I. iznosi 300,00 kn po jutru godišnje.

IV.

Javni natječaj objavit će se na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave Grada Đurđevca.

KLASA: 940-01/12-01/16
URBROJ: 2137/03-01-01/03-12-1
Đurđevac, 25. listopada 2012.

GRADONAČELNIK
Slavko Gračan, ing. građ.C