Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.


Petak, 29. rujna 2023.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024.

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o stipendiranju studenata („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 3/21., 8/21 .i 11/21), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Đurđevca raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu studentskih stipendija

u akademskoj godini 2023./2024.

 

I.

            Studentske stipendije odobravaju se redovnim studentima s područja Grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskom i diplomskom studiju na području Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Đurđevca te redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu.

II.

            Studentske stipendije za redovne studente s područja Grada Đurđevca koji studiraju na preddiplomskim i diplomskim studijima na području Republike Hrvatske odobravaju se u iznosu od 6,64 EUR /50,00 kn* po ostvarenim ECTS bodovima, a maksimalno 398,17 EUR / 3.000,00 kn* u akademskoj godini.

            Studentske stipendije svim redovnim i izvanrednim studentima koji studiraju na preddiplomskom stručnom studiju računarstva i informatike u Đurđevcu, odobravaju se u iznosu od 13,27 EUR / 100,00 kn* po ostvarenim ECTS bodovima, a najviše do 796,34 EUR / 6.000,00 kn* u akademskoj godini.

            Isplata stipendije vrši se na temelju dostavljene potvrde o položenim ispitima i ostvarenim ECTS bodovima.

------------------------

*Fiksni tečaj konverzije 7,53450

III.

            Uz prijavu na natječaj za dodjelu studentskih stipendija prilaže se sljedeća dokumentacija:

  1. Ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj koji možete preuzeti ovdje:Obrazac za prijavu stipendija Grada Đurđevca
  2. Potvrda o upisu na preddiplomski ili diplomski studij na visokoj školi ili fakultetu, s naznakom smjera i studijske grupe za tu akademsku godinu, a za studente viših godina studija potvrda o upisu s prijepisom ocjena.
  1. Preslika osobne iskaznice kandidata.

IV.

Pravo na studentsku stipendiju korisnici ostvaruju za jednu – tekuću akademsku godinu.

Ukoliko student prekine studij i ne završi studij za koji je primao stipendiju, obvezan je vratiti Gradu Đurđevcu cjelokupni iznos primljene stipendije, a ukoliko student završi studij izvan redovnog roka obvezan je vratiti Gradu Đurđevcu 50 % iznosa primljene stipendije. Smatra se da je student završio u redovnom roku ako je diplomirao u roku predviđenog vremena trajanja studija na koji se pribraja 12 mjeseci.

Korisnicima stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije nakon diplomiranja, o čemu su dužni obavijestiti Grad Đurđevac.

U ostalim slučajevima, studentske stipendije iz točke I. ovog natječaja su bespovratne.

V.

            Natječaj za dodjelu studentskih stipendija otvoren je do 31. listopada 2023. godine.

VI.

            Prijave se podnose pisanim putem na adresu: Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, uz napomenu: „Prijava na natječaj za studentske stipendije“ ili putem e-maila: grad@djurdjevac.hr.

Prijave bez priložene navedene dokumentacije kao i one dostavljene nakon isteka natječajnog roka neće biti uzete u razmatranje.

VII.

            Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija biti će objavljen u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 048/811-052 ili na mail: grad@djurdjevac.hr

 

KLASA: 604-01/23-01/44

URBROJ: 2137-03-01-01/01-23-3

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Đurđevca