Natječaj za kiparsko rješenje javne skulpture Picok u Đurđevcu


Srijeda, 20. ožujka 2024.

GRAD ĐURĐEVAC

(u daljnjem tekstu Naručitelj)

u suradnji s Provoditeljem natječaja:

HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA
(u daljnjem tekstu HDLU)

objavljuje

NATJEČAJ
za kiparsko rješenje javne skulpture

PICOK
U ĐURĐEVCU

 

 

Predmet i cilj natječaja:
Dobivanje idejnog kiparskog rješenja javne skulpture Picok za dugoročan postav na Trgu sv. Jurja u gradu Đurđevcu.

Vrsta postupka:         
Jednostavna nabava, evidencijski broj nabave:41/2024 JN

Vrsta natječaja:
Javni, otvoreni, u jednom dijelu pozivni, anonimni, kiparski

Procijenjena vrijednost nabave:
24.500,00 EUR bez PDV-a

 

Procijenjena ukupna vrijednost investicije iznosi:
150.000,00 EUR bez PDV-a.

Rok izvršenja:

Rok za predaju natječajnog rada: 20.05.2024., do 14h

Pravo na sudjelovanje:
sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ova tri uvjeta:

  • umjetnici_ice koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;
  • umjetnici_ice sa završenom Likovnom akademijom ili Akademijom primijenjene umjetnosti;
  • umjetnici_ice s referentnom umjetničkom djelatnošću u istaknutim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj prema mišljenju nadležne strukovne udruge iz područja likovne umjetnosti.

 

Pozvani autori:
Tomislav Hršak, magistar edukacije likovne kulture, kipar
Damir Mataušić, akademski kipar i medaljer
Vlatka Škoro, akademska kiparica

Rokovi:
Početak natječaja: 20.03.2024.
Organizirani izvid lokacije: 11.04.2024. u 11:00
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do: 15.04.2024. do 23:59
Rok za odgovor svim natjecateljima: 26.04.2024. do 23:59
Predaja natječajnih radova: 20.05.2024., do 14:00
Objava Odluke o rezultatima: najkasnije do 14.06.2024. do 23:59

Kriteriji za kvalitativnu procjenu:
Pored usklađenosti rada s Uvjetima natječaja, pri ocjenjivanju Ocjenjivački sud će pristigla rješenja vrednovati prema sljedećim kriterijima:

  • prepoznatljivost zadanog motiva i jasnoća rješenja;
  • prikladnost i uklopljenost u zadano okruženje te podneblje;
  • umjetnička vrijednost rješenja i doprinos javnoj plastici u Republici Hrvatskoj;
  • estetska i oblikovna kvaliteta rješenja;
  • racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja;
  • jednostavnost i ekonomičnost održavanja.

Nagrade:
Ako do određenog roka pristigne najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni te odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), drugu (2.) i treću (3.) nagradu u bruto 2 iznosu i rasporedu kako slijedi:
Prva (1.) nagrada:       5.000,00 EUR
Druga (2.) nagrada:     3.000,00 EUR
Treća (3.) nagrada:     2.000,00 EUR

Ocjenjivački sud:
1. red.prof.art Tomislav Buntak, prof. likovne kulture
2. dr.art Ida Blažičko, akademska kiparica
3. Prof. Antonija Balić, akademska kiparica
4. dr.sc. Anita Ruso Brečić, povjesničarka umjetnosti
5. dipl.povj.umjetnosti, etnol., viša kustosica, Edita Janković Hapavel, ravnateljica Muzeja grada Đurđevca
Zamjenski član:
1. dr.sc. Josip Zanki, akademski slikar-grafičar
Tehnička komisija:
1. Martin Mahović, Grad Đurđevac
2. Vida Meić, HDLU
Tajnica natječaja:
1. Ivana Andabaka, HDLU

Cjelovita natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: https://www.hdlu.hr/2024/03/natjecaj-za-kiparsko-rjesenje-javne-skulpture-picok-u-durdevcu/