Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac


Petak, 25. kolovoza 2023.

I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice 4“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god. 2023./2024., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom objavljenim dana 09.08.2023. godine na web stranicama škole i grada Đurđevca, oglasnoj ploči škole i oglasnoj ploči HZZO-a da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48 350 Đurđevac, dana 28. kolovoza 2023. godine u rasporedu kako slijedi:

 

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. BOŽICA BEČAJ FERDINANDOVAC 9,00
2. LORENA GRGIČIN FERDINANDOVAC 9,05
3. MENĐI MIŠEL TUBA ĐURĐEVAC 9,10
4. JELENA ŠTEFANOV GRKINE 9,15
5. MARIJA JUG ĐURĐEVAC 9,20
6. MAJA PRELEC FILIPOVIĆ ĐURĐEVAC 9,25
7. DAVORKA ČUBRA ROBOTIĆ ĐURĐEVAC 9,30
8. MARTINA CAREK KALINOVAC 9,35
9. ŽELJKA MIROVIĆ ĐURĐEVAC 9,40
10. ANA-MARIJA MARKAČ BRGLES ĐURĐEVAC 9,45
11. MAJA MIKULDAŠ ĐURĐEVAC 9,50
12. TENA MARKUŠ BUDROVEC 9,55
13. KETI BALENT ĐURĐEVAC 10,00
14. VEDRANA LISJAK ĐURĐEVAC 10,05
15. MARTA FUSIĆ ĐURĐEVAC 10,10
16. SANELA JANČI ĐURĐEVAC 10,15
17. KSENIJA BLAŽEKOVIĆ GRKINE 10,20
18. NEVENKA MARJANOVIĆ MOLVE GREDE 10,25
19. VERONIKA JAGIĆ PODRAVSKE SESVETE 10,30
20. ANJA ŠVARBIĆ PITOMAČA 10,35
21. KRISTINA STANIĆ KALINOVAC 10,40
22.

SANDRA ĐIPALO

ŠANDROVAC 10,45

 

II. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

III. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

IV. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za stručnog pomoćnika u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC