Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac


Petak, 22. prosinca 2023.

I. U sklopu projekta osiguravanja pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god. 2023./2024., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom objavljenim dana 08.12.2023. godine na web stranicama škole i grada Đurđevca, oglasnoj ploči škole i oglasnoj ploči HZZO-a da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48350 Đurđevac, dana 03. siječnja 2024. godine u rasporedu kako slijedi:

 

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. PAULINA BREGOVEC KALINOVAC 11:00
2. KAROLINA ŠVEGOVIĆ GOLA 11:05
3. SANDRA VINKOVIĆ ĐURĐEVAC 11:10

 

II. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

III. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

IV. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za stručnog pomoćnika u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

 

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC