Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u OŠ Đurđevac


Srijeda, 29. ožujka 2023.

I. U sklopu projekta osiguravanja stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god. 2022./2023., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom objavljenim dana 17.03.2023. godine na web stranicama škole i grada, oglasnoj ploči škole i oglasnoj ploči HZZO-a da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48 350 Đurđevac, dana 30. ožujka 2023. godine u rasporedu kako slijedi:

 

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. MENĐI MIŠEL TUBA ĐURĐEVAC 9,00

 

II. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu identifikacijsku javnu ispravu na temelju koje se utvrđuje identitet kandidata.

III. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

IV. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za stručnog pomoćnika u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC