Poziv na intervju kandidatima za obavljanje poslova poslova stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac


Ponedjeljak, 22. veljače 2021.

I. U sklopu projekta osiguravanja stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Osnovnoj školi Đurđevac pod nazivom „Iskrice“, a nakon administrativne provjere kandidata koji su se javili na Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u šk.god.2020./2021., pozivaju se kandidati koji ispunjavaju uvjete određene Javnim pozivom da se odazovu intervjuu koji će se održati u Osnovnoj školi Đurđevac, Basaričekova 5/d, 48 350 Đurđevac, dana 23. veljače 2021. godine u rasporedu kako slijedi:

 

REDNI BROJ IME I PREZIME ADRESA TERMIN
1. Ines Bilas Popović Đurđevac  11,00
2. Antonija Jurić Čepelovac  11,05
3. Keti Balent Đurđevac  11,10
4. Barbara Barić Kalinovac  11,15
5. Mirela Šarac Novigrad Podravski 11,20

 

II. Kandidati koji su pozvani na intervju obvezni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

III. Kandidati koji se ne odazovu na intervju smatrat će se da su odustali od prijave na Javni poziv.

IV. Nakon obavljenog intervjua, odabrani kandidati će biti obaviješteni o početku edukacije za pomoćnike u nastavi i sklapanju ugovora o radu.

OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐEVAC