POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA ZA OBRAČUN PLAĆA I GRADSKE PRIHODE


Petak, 13. kolovoza 2021.

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu referenta za obračun plaća i gradske prihode u Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Đurđevca, dana 13. kolovoza 2021. godine objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

            (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU

           REFERENTA ZA OBRAČUN PLAĆA I GRADSKE PRIHODE

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i to prema abecedom redu prezimena:

  1. Nataša Brkljačić, Stjepana Radića 46, Đurđevac,
  2. Verica Babec, Bana Jelačića 132, Đurđevac,
  3. Marija Đurišević, Oderjan 8a, Kloštar Podravski,
  4. Valentina Filip, Šandora Brauna 10, Đurđevac,
  5. Maja Matkov Jambrek, Pavla Radića 31, Đurđevac,
  6. Mateja Jančijev, Ulica kralja Tomislava 107, Đurđevac,
  7. Ana Pintarić, Radnička cesta 104 a, Koprivnica.

 

II. Podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta iz natječaja i zbog toga se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, upućena je pisana obavijest o tome.

III. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 19. kolovoza 2021. godine u Gradsku knjižnicu Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje (psihologijsko) trajat će cca 3 sata.

IV. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

O terminu intervjua s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova, kandidati će također biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 2137/03-01-01/01-21-21

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                                                                                                         Jadranka Švaco, dipl.iur.