POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE


Petak, 13. kolovoza 2021.

Na temelju članka 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg referenta za informiranje i održavanje web stranice u Uredu gradonačelnika Grada Đurđevca, dana 13. kolovoza 2021. godine objavljuje

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

            (PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU

           VIŠEG REFERENTA ZA INFORMIRANJE I ODRŽAVANJE WEB STRANICE

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i to prema abecedom redu prezimena:

  1. Jurica Karan, Ulica Donji Brvci 44, Đurđevac,
  2. Izidora Žganjer, Nove Plavnice 11, Bjelovar.

 

II. Podnositeljima prijava koji nisu podnijeli pravodobnu prijavu ili ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta iz natječaja i zbog toga se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj, upućena je pisana obavijest o tome.

III. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 19. kolovoza 2021. godine u Gradsku knjižnicu Đurđevac, Trg sv. Jurja 1, Đurđevac, u 11,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisano testiranje (psihologijsko) trajat će cca 3 sata.

IV. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

O terminu intervjua s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova, kandidati će također biti obaviješteni putem elektroničke pošte (e-mailom).

V. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

 

KLASA: 112-01/21-01/02

URBROJ: 2137/03-01-01/01-21-12

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                                                                                 Martin Mahović, dipl.ing.geol.