Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- Viši referent za proračunske korisnike i glavnu knjigu


Četvrtak, 28. siječanj 2016.

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za gradske prihode i neprofitne organizacije i Višeg referenta za proračunske korisnike i glavnu knjigu  u Upravni odjel za gospodarstvo, financije i razvojne projekte  Grada Đurđevca, dana 28. siječnja 2016. godine objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI 
(PISANO TESTIRANJE) ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG REFERENTA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE I GLAVNU KNJIGU

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, i to prema abecedom redu prezimena:

  1. Antonija Maletić, Tina Ujevića 25, Đurđevac,
  2. Mihaela Tinodi Kiš, Augusta Šenoe 1, Gola,
  3. Domagoj Trnski, Križevačka cesta 13a, Bjelovar.

Kandidti pozvani na pismeno testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju doći dana 3. veljače (srijeda) 2016. godine u sobu broj 29/I u zgradu Grada Đurđevca, S. Radića 1, Đurđevac, u 12,30 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.
Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove u 12,30  sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja na testiranju s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 20 pitanja koja će obuhvatiti sva područja testiranja, a broj točnih odgovora bit će podijeljen sa 2, što će zaokruženo na jednu decimalu dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (1 do 10). Rješavanje testa traje najviše 60 minuta.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr).

III. O rezultatima testiranja kandidati će biti obaviješteni osobno, istog dana, u srijedu 3. veljače 2016., u 15,00 sati u sobi broj 29/I. Odmah nakon toga bit će obavljen intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Đurđevca.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

            Jadranka Švaco