Obavijest o nepostojanju gosp. subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u sukobu interesa


Petak, 6. srpnja 2012.

OBAVIJEST
o nepostojanju gospodarskih subjekata s kojima
su predstavnici naručitelja u sukobu interesa

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11.) GRAD ĐURĐEVAC  kao javni naručitelj objavljuje, da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika te s njima povezane osobe, u sukobu interesa.

GRAD ĐURĐEVAC