Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica u Poduzetničkoj zoni A -jug Đurđevac


Petak, 9. rujna 2022.

Otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju katastarskih čestica građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni A -jug Đurđevac izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prodaju zemljišta u poduzetničkim zonama u srijedu, 14. rujna 2022. godine u 09,00 sati u Gradskoj upravi Grada Đurđevca, Stjepana Radića 8, sala za sastanke na I. katu.