Plan nabave za 2013. godinu (CZK)


Petak, 24. svibnja 2013.
Na temelju članka 20.Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) i članka 24. Statuta Centra za kulturu Đurđevac, ravnateljica Centra za kulturu  Đurđevca, dana 12. ožujka  2013. godine donjela  je

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

I.

Javni naručitelj Centar za kulturu Đurđevac donosi ovaj Plan nabave za proračunsku 2013.godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka nabave, planiranom početku postupka, ugovoru ili okvirnom sporazumu i planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma.

II.

Za nabavu čija je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna u Plan nabave se unose samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluga i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kako slijedi:

evidencija3

III.

Ovaj Plan nabave objavit će se na internetskoj stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr.

Ravnateljica:
Edita Janković Hapavel