Poziv na dostavu ponuda: Jednostavna nabava opreme za teretanu za Zajednicu sportskih udruga Grada Đurđevca


Ponedjeljak, 19. kolovoza 2019.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:

JEDNOSTAVNA NABAVA OPREME ZA TERETANU ZA ZAJEDNICU SPORTSKIH UDRUGA GRADA ĐURĐEVCA U SKLOPU PROJEKTA UP.02.1.1.08.0039 PICOKI ZA SPORT