Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama


Utorak, 20. lipnja 2017.

Obavještavamo Vas da je Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama razmatralo i bodovalo prijavu koja ispunjava uvjete natječaja sukladno kriterijima i mjerilima za bodovanje, te sastavilo Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora.
Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu gradskog prostora može se uložiti prigovor gradonačelniku, putem Ureda gradonačelnika, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog ne uvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.

Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Prijedlog liste prvenstva možete pronaći u nastavku teksta.