Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Četvrtak, 27. rujna 2012.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2011. godinu

registar

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu

R.

br.

Evidencijski broj nabave i broj objave

Predmet ugovora

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora u kn (bez PDV-a)

Razdoblje na koje je sklopljen

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (s PDV-om)

1.

1/12. E-MV2012/S 002

- 0038290 od 6. 07. 2012.

Opskrba električnom energijom Otvoreni postupak 20.08.2012.

261.460,55

1 godina ENERGIJA 2 SUSTAVI d.o.o.,Buzinska cesta 58, Zagreb

2.

2/12. E-MV2012/S-002

- 0067659

Opremanje zemljišta kom. infr. – izgradnja kolnog prilaza iz Ul. Đ. Basaričeka prema Trgu sv. Jurja u Đurđevcu Otvoreni postupak 19.11.2012.i dodatak od

27.12.2012.

04.02.2013.

14.03.2013.

158.834,00

+

Dodatak ugovora 10.532,74

 

Do 15.03.2013. BISTRA d.o.o.A. Radića 8c, Đurđevac 29.02.2013. 211.708,43

3.

3/12. E-MV2012/S 002 - 0067568 Projektiranje odvojenog sustava javne odvodnje s obje strane južne obilaznice – Ciglena u Đurđevcu Otvoreni postupak 19.11.2012.i dodatak

od

17.05.2013.

74.000,00

31.10.2013. ARHINGTRADEd.o.o. Zagreb,

Gajeva 47